Welcome to Fluids2015_NUAA!

 

Organizing Committee
Chair Zhao Ning Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Co-Chair Shu Chang National University of Singapore, Singapore
Lee Cunbiao Peking University, China
Zhu Chunling Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Secretary Zhu Chunling Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Wu Jie Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Members
Hu Ting Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Jin Quanyuan Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Cai Qingdong Peking University, China

International Advisory Committee
Chang Keh Chin National Cheng Kung University, Taiwan
Chen Ching-shung Tamkang University, Taiwan
Chen Shiyi South University of Science and Technology of China, China
Chew Yong Tian National University of Singapore, Singapore
David K. Gartling Sandia National Laboratories, USA
Du He jun Nanyang Technological University,  Singapore
Dou Hua-Shu Zhejiang Sci-Tech University, China
Fan Zhao Lin  CARDC,  China
Fu Song Tsinghua University, China
Khoo Boo Cheong National University of Singapore, Singapore
Lee In KAIST, Korea
Lim Tee Tai National University of Singapore, Singapore
Liu Yang The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
Lu Xi Yun  University of Science and Technology of China, China
Lu Zhi Liang  Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Lu Li National University of Singapore, Singapore
Meng Qingguo National Science Foundation of China, China
Ming Xiao Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Peter Spelt University of Lyon, France
Qin Ning University of Sheffield, UK
She Zhensu Peking University, China
Shu Chi-Wang Brown University, USA
Sun Jianhong Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Tang Tao Hong Kong Baptist University, Hong Kong
Wang Jinjun Beijing University of Aeronautics and Astronautics, China
Wang Zhijian University of Kansas, USA
Wu Jiezhi Peking University, China
Wu Yizhao Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China
Xu Kun The Hong Kong University of Science & Technology, Hong Kong
Yao Yufeng University of West England, UK
Zhang Yonghao Strathclyde University, UK
Zhang Lixiang Kunming University of Science and Technology, China